Wprowadzenie

Oprogramowanie wykorzystywane w tym kursie pobrać można ze strony: https://www.apachefriends.org/pl/index.html

Będzie to odpowiednio:

  • Apache - serwer WWW
  • MySQL (MariaDB) - Baza danych
  • PHP - jako język skryptowy

Wszystko to zebrane w pakiet pod nazwą XAMPP dostępny dla systemu Windows.

Na stronie przechodzimy do zakładki pobieranie i wybieramy wersję oprogramowania odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego.

W tym kursie ze względu na kompatybilność z systemem Windows XP posłużę się wersją Portable 1.8 (przenośną). W tym celu przejdziemy do strony: https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/1.8.2/

 Pobieranie programu XAMPP

Pobieranie programu XAMPP

Pobieranie programu XAMPP

Po pobraniu plik należy rozpakować klikając na nim prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierając wyodrębnij wszystkie (można też posłużyć się innym programem np. 7-zip).

Program w tej wersji możemy również skopiować na pamięć przenośną (pendrive). Po rozpakowaniu przechodzimy do utworzonego katalogu i zapoznajemy się z plikiem readme_en.txt.

Uruchamiamy plik "setup_xampp.bat" w celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji a następnie uruchamiamy serwer za pomocą pliku "xampp_start.exe"

Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie możemy zalogować się na serwerze. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową (np. Firefox) i w pasku adresu wpisujemy localhost lub 127.0.0.1 i zatwierdzamy "enterem".

xampp

Jeżeli zobaczymy taki ekran to znaczy, że wszystko przebiegło poprawnie.