W Pythonie możemy tworzyć zmienne i wykorzystywać je tak jak na matematyce np

mojaZmienna = 7

 

Nastąpi utworznie zmiennej i przypisanie do niej wartości.

Aby wypisać na ekranie jej wartość wpisujemy polecenie:

print (mojaZmienna)

W rezultacie po zatwierdzeniu Enterem otrzymamy

7

Na zmiennej możemy wykonywać operacje matematyczne np.

print (mojaZmienna * 4

A także zmienić jej wartość.

mojaZmienna = 7
print ("mojaZmienna")
mojaZmienna = 234
print ("mojaZmienna")

Nastąpi utworznie zmiennej i przypisanie do niej wartości.