Z tej lekcji dowiesz się:

  1. Jak zaimportować bibliotekę matematyczną
  2. jak utworzyć zmienną i przypisać do niej wartość
  3. Jak obliczyś pierwiastek kwadratowy z liczby

Przykład 1.

W kroku pierwszym importujemy bibliotekę matematyczną

następnie obliczmy wartość pierwiastka kwadratowego i wypisujemy ją w konsoli

Uwaga: zapisujemy plik i uruchaiamy go przez naciśnięcie klawisza F5.

 

  1. import math
  2. print math.sqrt(16)

 

Przykład 2

Podany przykład możemy rozbudować. Po zaimportowaniu biblioteki matematycznej. Utworzymy zmienna a i przypiszemy do niej wartość np. 16.

następnie tworzymy zmienna o nazwie pierwiastek i przypisujemy do niej wartość obliczoną funkcją math.sqrt() z liczby a.

W ostatnim kroku wypisujemy w konsoli tekst i zaraz po nim wartość zmiennej pierwiastek

 

  1. import math
  2. a = 16
  3. pierwiastek = math.sqrt(a)
  4. print 'pierwiastek z a wynosi: ' + repr(pierwiastek)

 

 

 

Rezultatem działania obu przytoczonych przykładów będzie wypisanie liczby 4.0