W tej lekcji dowiesz się jak zastosować instrukcję warunkową if ... else do sterowania pracą programu.

 

Przykład1. Sprawdzamy czy liczba jest dodatnia

 a = 6 
if a > 0 :
  print ("a jest dodatnie.")
else:
  print ("a jest ujemne (lub rowne 0)")
Przykład 2. Sprawdzamy czy liczba jest dodatnia, ujemna lub równa 0

W przykładzie wykorzystywane są operatory służące do porównywania 

< mniejszy

> wiekszy

== równy

<= mniejszy lub równy

>=większy lub równy

!= różny (dopuszczalny zapis <>)

 

a = 6
#operator "==" służy do porównywania ze sobą różnych wartości a operator "=" do przypisywania wertości do zmiennej
if a > 0 :
  print ("a jest dodatnie.")
else:
  if a == 0 :
    print ("a jest rowne 0")
  else:
    print ("a ma wartosc ujemna")

 Uwaga: w podanych przykładach wcięcia w kodzie są bardzo ważne i wykonujemy je wciskając 4 razy spację!

 Bardziej elegancko będzie jednak zapisać to w ten sposób:

a=0
if a<0 :
  print ("a jest ujemne")
elif a == 0:
  print ("a jest równe zero")
else:
  print ("a jest dodatnie")
 

 W podanym przykładzie zastosowano kombinację if... elif.... else