Aby wypisać jakiś tekst na ekranie możemy posłużyć się odpowiednim poleceniem

W Pythonie 3:

Uruchamiamy interaktywną konsolę Pythona. I po znaku zachęty (>>>) wpiujemy:

  1. >>>print ("Hello World!!!")

Pi zatwierdzeniu Enterem program wypisz w tym samym oknie tekst Hello World!!!

W Pythonie 2 - pomijamy nawiasy.

  1. >>>print "Hello World!!!"