Available courses

proszę o zapoznanie się z materiałami, zrobienie notatki

Zmiany mapy świata

Procesy endogeniczne i egzogeniczne

aaa

Kursik testowy 100

Hydrosfera - sieć rzeczna

Procesy egzogeniczne - zewnętrzne

Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean.

1. Obieg wody w przyrodzie.

2. Jak duże są zasoby wody na Ziemi?

3. Podział wszechoceanu i cechy wód.

4. Prądy morskie.

Trzęsienia ziemi i ruchy epejrogeniczne.


1. Typy genetyczne trzęsień ziemi

2. Hipocentrum i epicentrum.

3. Podział obszarów sejsmicznych.

4. Skutki trzęsień ziemi.

5. Ruchy epejrogeniczne.

Trends  1


Zajęcia z wychowawcą 3TLI

Cykl hydrologiczny.

1. Zasoby wodne Ziemi.

2. Schemat obiegu wody w przyrodzie.

3. Duży obieg wody.

4. Mały obieg wody.

5. Bilans wodny.

6. Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

 Cykl hydrologiczny.

  1. Zasoby wodne Ziemi.
  2. Schemat obiegu wody w przyrodzie.
  3. Duży obieg wody.
  4. Mały obieg wody.
  5. Bilans wodny.
  6. Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

Prognozowanie pogody

1. Podatki

2 Podatki dochodowe PIT I CIT

3. Dokumentacja PIT

4. Podatek od wartości dodanej VAT

5. Rozliczanie VAT

6. Inne podatki przedsiębiorców

Proponuję odświeżyć sobie podstawowe wiadomości z przerobionego materiału Book 1 Logistics. Po powrocie przepytam was z tego i chciałbym postawić dobre oceny. Zachęcam do sprawdzania wymowy w słowniku, np. Diki, Ling, itp