Available courses

aaa

Kursik testowy 100

Hydrosfera - sieć rzeczna

Procesy egzogeniczne - zewnętrzne

Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean.

1. Obieg wody w przyrodzie.

2. Jak duże są zasoby wody na Ziemi?

3. Podział wszechoceanu i cechy wód.

4. Prądy morskie.

Trzęsienia ziemi i ruchy epejrogeniczne.


1. Typy genetyczne trzęsień ziemi

2. Hipocentrum i epicentrum.

3. Podział obszarów sejsmicznych.

4. Skutki trzęsień ziemi.

5. Ruchy epejrogeniczne.

Trends  1


Zajęcia z wychowawcą 3TLI

Cykl hydrologiczny.

1. Zasoby wodne Ziemi.

2. Schemat obiegu wody w przyrodzie.

3. Duży obieg wody.

4. Mały obieg wody.

5. Bilans wodny.

6. Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

 Cykl hydrologiczny.

  1. Zasoby wodne Ziemi.
  2. Schemat obiegu wody w przyrodzie.
  3. Duży obieg wody.
  4. Mały obieg wody.
  5. Bilans wodny.
  6. Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

Prognozowanie pogody

1. Podatki

2 Podatki dochodowe PIT I CIT

3. Dokumentacja PIT

4. Podatek od wartości dodanej VAT

5. Rozliczanie VAT

6. Inne podatki przedsiębiorców

Proponuję odświeżyć sobie podstawowe wiadomości z przerobionego materiału Book 1 Logistics. Po powrocie przepytam was z tego i chciałbym postawić dobre oceny. Zachęcam do sprawdzania wymowy w słowniku, np. Diki, Ling, itp

PD EE.09 2019 Witryny i aplikacje internetowe - kzt. Rozkład materiału zgodny z podstawą programową do nauki zawodu technik informatyk z 2017 r. opracowany na podstawie podręczników wydanych w 2018 r. przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA autorstwa Agnieszki Klekot i Tomasza Klekota. 

Monarchie absolutne w nowożytnej Europie.


Wychowawca: Andrzej Szymczyk

Lekcje wychowawcze dla  klasy 1 WMP

Przeróbki odzieży zgodnie z obowiązującą modą i potrzebami:

Szyjemy maseczki:

Ciekawe pomysły na upominki:

Może się przyda?

Co można zrobić z palet?

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

Infos 2 IV.1 60h; wydawnictwo: Pearson 

Infos 2 IV.1 60h; wydawnictwo: Pearson 

Infos 3, IV.1, 60h; wydawnictwo: Pearson 

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego


Zajęcia z wychowawcą 3TLI

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego


Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego


Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

Prowadzący: Andrzej Szymczyk

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ćwiczenia z wychowania fizycznego


Infos 3, IV.1, 60h; wydawnictwo: Pearson 

Infos 2 IV.1 60h; wydawnictwo: Pearson 

Trends 1, Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników, cz. 1, klasa 1

Trends 1, Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników, cz. 1, klasa 1

Trzęsienia ziemi i ruchy epejrogeniczne.

1. Typy genetyczne trzęsień ziemi:
- tektoniczne
- wulkaniczne 
- zapadliskowe.
2. Hipocentrum i epicentrum.
3. Podział obszarów sejsmicznych:
- sejsmiczne
- pensejsmiczne
- asejsmiczne.
4. Skutki trzęsień ziemi.
5. Ruchy epejrogeniczne.TRENDS 1 EMILIA PODPORA-POLIT, Program nauczania języka niemieckiego, Podstawa programowa:wariant III.2.0. Wydawnictwo Nowa Era, nr. ew. MEN 940/1/2018. Rok dopuszczenia 2018

Lekje angielskiego dla klasy 2wts. Powtórzenie materiału oraz realizacja podstawy programowej.

Powtórzenie wiadomości oraz realizacja podstawy programowej z języka angielskiego.

Powtórzenie wiadomości oraz realizacja podstawy programowej.

Materiały do lekcji oraz do matury

Połączenia stosowane w budowie maszyn

Każda maszyna, aparat, urządzenie, mechanizm składa się z pewnej liczby części składowych. W skład tych części maszyn wchodzą;

Połączenia elementów maszyn

Łożyskowanie wałów i osi

Przekładnie do przenoszenia ruchu obrotowego lub posuwowego

Połączenia

Połączenia elementów maszyn dzieli się połączenia nierozłączne ( spawane, zgrzewane, lutowane, nitowane, klejone ) rozłączne ( klinowe, wpustowe, wielowypustowe, kołkowe, sworzniowe, kołkowe, gwintowe ).

Spawnie

Spawaniem nazywamy nazywamy nierozłączne łączenie części przedmiotów metalowych oraz niektórych mas plastycznych. Rozróżniamy spawanie gazowe i elektryczne. Spawanie tlenowo-acetylenowe to najczęściej stosowane spawanie gazowe. Do spawania stosujemy palnik oraz gaz w butlach, przewody i reduktory. Butla acetylenowa jest biała, tlenowa niebieska.

Spawanie elektryczne

Spawanie elektryczne polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między dwoma elektrodami, roztapiającymi łączone powierzchnie. Rozróżniamy wiele rodzai spawani elektrycznego. Do spawania na skalę przemysłową należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Spawarka do dyspozycji warsztatów szkolnych służy jedynie do celów szkoleniowych. Na YouTbe można zapoznać się ze spawaniem elektrodą otuloną podobną jak do dyspozycji warsztatów szkolnych.


Wózek jezdny TYP 1 - 604Montaż

Montażem nazywamy zestawienie przedmiotu niejednolitego z jego części składowych wykonanych oddzielnie. 

Demontaż maszyn

Demontaż maszyn jest to rozbieranie maszyn na części składowe. Demontaż jest procesem odwrotnym do montażu. Do montażu należy przygotować odpowiednie narzędzia monterskie ( klucze, wkrętki, szczypce, młotki itp. )                                                                                                                                       


1. Szkic (uchwyt lampy). Szkic uchwytu został wykonany przeze mnie do tego również zdjęcie uchwytu lampy, który był wykonywany na warsztatach szkolnych i na tej podstawie zostały sporządzone pozostałe rysunki części. W tym ćwiczeniu chodziło o podstawy rysunku technicznego wymienione poniżej

2. Rysunek techniczny

3. Formaty

4. Tabliczka rysunkowa

5. Wymiarowanie

Uchwyty lamp

1. Cięcie płaskownika

2. Trasowanie

3. Gięcie

4. Wiercenie

5. Montaż


1. Przymiar warsztatowy

2. Suwmiarki (proszę zapoznać się z filmami na youtube sposoby pomiarów )

3. Przyrządy mikrometryczne

4. Przyrządy czujnikowe

W tym miejscu możemy porozmawiać o rozwiązaniach technicznych, wymienić się pomysłami i doświadczeniami.