1.10. Python - instalacja oprogramowania

Środowisko programistyczne Pythona można pobrać ze strony http://www.python.org.

W naszym kursie używać będziemy wersji 3.4.4 - to ostatnia wersja która działa w Windowsie XP

Należy jednak pamiętać, że wiele dostępnych w internecie kursów oraz wiele książek opisuje wersję 2.x.x, która różni się nieco składnią.

Zdecydowana większość omawianych zagadnień będzie działała poprawnie niezależnie od wersji jaką wybierzmy.

Po pobraniu i zainstalowaniu Pythona (w odpowiedniej wersji) uruchamiamy konsolę Pythona o nazwie IDLE (Python GUI)

W konsoli tej możemy wpisywać pojedyncze polecenia łącząc je w różne kombinacje. Jest to dobre miejsce do testowania różnych rozwiązań. Od razu widzimy reakcję programu na to co wpisujemy.

Do budowania rozbudowanych skryptów będziemy się jednak posługiwali oddzielnymi plikami.

Aby utworzyć taki plik tworzymy dokument tekstowy i nadajemy mu rozszerzenie py np. kalkulator.py

 

Całą zawartość naszego skryptu wpisujemy do tego pliku. Możemy go uruchomić wciskając klawisz F5. Program spyta nas czy chcemy zapisać ten plik. Potwierdzamy i możemy obserwować w konsoli działanie programu.