Schemat kinetyczny kołowrotaKołowrótI.  Kołowroty – przeznaczenie i klasyfikacja

Kołowroty spełniają w transporcie podziemnym funkcję pomocniczą. Stosuje się je obecnie do transportu wozów na małych odległościach po drogach poziomych lub w pochylniach i upadowych. Oprócz kołowrotów do transportu stosuje się kołowroty specjalne, służące do zabezpieczania maszyn urabiających, pracujących na dużych nachyleniach, jako wyposażenie niektórych maszyn ładujących itp.

Kołowroty dzieli się ze względu na:

1) przeznaczenie — na kołowroty:

-        do transportu bliskiego,

-        specjalne,

2) rodzaj energii napędowej — na kołowroty:

-        pneumatyczne,

-        elektryczne,

-        elektrohydrauliczne w skrócie hydrauliczne.

3) liczbę i rodzaj nośników liny — na kołowroty:

-        jednobębnowe,

-        dwubębnowe,

-        z kołem pędnym,

4) sposób zabudowania — na kołowroty:

-        przenośne,

-        przewoźne (na podwoziu),

-        stałe.