Połączenia stosowane w budowie maszyn

Każda maszyna, aparat, urządzenie, mechanizm składa się z pewnej liczby części składowych. W skład tych części maszyn wchodzą;

Połączenia elementów maszyn

Łożyskowanie wałów i osi

Przekładnie do przenoszenia ruchu obrotowego lub posuwowego

Połączenia

Połączenia elementów maszyn dzieli się połączenia nierozłączne ( spawane, zgrzewane, lutowane, nitowane, klejone ) rozłączne ( klinowe, wpustowe, wielowypustowe, kołkowe, sworzniowe, kołkowe, gwintowe ).

Spawnie

Spawaniem nazywamy nazywamy nierozłączne łączenie części przedmiotów metalowych oraz niektórych mas plastycznych. Rozróżniamy spawanie gazowe i elektryczne. Spawanie tlenowo-acetylenowe to najczęściej stosowane spawanie gazowe. Do spawania stosujemy palnik oraz gaz w butlach, przewody i reduktory. Butla acetylenowa jest biała, tlenowa niebieska.

Spawanie elektryczne

Spawanie elektryczne polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między dwoma elektrodami, roztapiającymi łączone powierzchnie. Rozróżniamy wiele rodzai spawani elektrycznego. Do spawania na skalę przemysłową należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Spawarka do dyspozycji warsztatów szkolnych służy jedynie do celów szkoleniowych. Na YouTbe można zapoznać się ze spawaniem elektrodą otuloną podobną jak do dyspozycji warsztatów szkolnych.


Wózek jezdny TYP 1 - 604Montaż

Montażem nazywamy zestawienie przedmiotu niejednolitego z jego części składowych wykonanych oddzielnie. 

Demontaż maszyn

Demontaż maszyn jest to rozbieranie maszyn na części składowe. Demontaż jest procesem odwrotnym do montażu. Do montażu należy przygotować odpowiednie narzędzia monterskie ( klucze, wkrętki, szczypce, młotki itp. )                                                                                                                                       


1. Szkic (uchwyt lampy). Szkic uchwytu został wykonany przeze mnie do tego również zdjęcie uchwytu lampy, który był wykonywany na warsztatach szkolnych i na tej podstawie zostały sporządzone pozostałe rysunki części. W tym ćwiczeniu chodziło o podstawy rysunku technicznego wymienione poniżej

2. Rysunek techniczny

3. Formaty

4. Tabliczka rysunkowa

5. Wymiarowanie

Uchwyty lamp

1. Cięcie płaskownika

2. Trasowanie

3. Gięcie

4. Wiercenie

5. Montaż


1. Przymiar warsztatowy

2. Suwmiarki (proszę zapoznać się z filmami na youtube sposoby pomiarów )

3. Przyrządy mikrometryczne

4. Przyrządy czujnikowe